Chat with us, powered by LiveChat Actievoorwaarden Topo Chico winactie | So! Das Fris!
Inloggen
Winkelmandje
Jouw frisdrank specialist. 100 merken! Coca-Cola, Fanta, Red Bull en nog veel meer!
Grootste assortiment Nederland & Belgie! Energiedranken, Frisdrank, Chips
Particulier: Voor 23:59 uur besteld Levering volgende werkdag (avond!)
Zakelijk: Voor 15.00 uur besteld Levering volgende werkdag. Ook Belgie.

Actievoorwaarden Topo Chico winactie

ACTIEVOORWAARDEN

Officieel reglement van de promotiecampagne Win tickets voor Het Amsterdamse Winterparadijs

1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie 'Win tickets voor Het Amsterdamse Winterparadijs’, hierna te noemen: ‘Actie’, De actie Win tickets voor Het Amsterdamse Winterparadijs wordt georganiseerd door Frisland Trading bv, Televisieweg 36, Almere (verder “Frisland” genoemd). 

2.     Deze actie is een kansspel voor het winnen van 200x4 avondtickets voor Het Amsterdamse Winterparadijs. Op deze actie is de Gedragscode voor Promotionele Kansspelen van toepassing. Deelname uitsluitend bij aankoop van minstens 1 tray Topo Chico en is mogelijk voor personen van 18 jaar en ouder die in Nederland wonen.

3.      Deze voorwaarden zijn enkel geldig van 21 november 2022 00:01 t/m 18 december 2022 23:59. Het is niet mogelijk om deel te nemen aan deze actie op enige andere manier dan degene die wordt beschreven in onderhavig reglement. De deelname impliceert de volledige en complete aanvaarding van deze algemene voorwaarden. 
 
4.     Om op een geldige manier deel te nemen aan die actie en kans te maken op de prijzen, moet de deelnemer de opgegeven procedure volgen:
De deelnemer wordt door doorgeleid naar de deelnamewebsite door ofwel 1) scannen van QR code op materialen die te vinden zijn in advertenties, 2) het klikken op een online advertentie/banner voor deze promotie of 3) door handmatig te zoeken naar de website. Op de website moet de deelnemer eerst de leeftijdsverificatie vervolledigen. Om mee te doen aan de actie wordt gevraagd naar bepaalde persoonlijke gegevens (zoals naam, e-mailadres etc.) , goedkeuring van algemene voorwaarden en privacybeleid en het al dan niet geven van toestemming voor benadering voor marketingdoeleinden. 
 
5.    De deelnemer kan ongelimiteerd deelnemen aan deze actie. 

6.    De prijzen zijn zoals aangegeven en beschikbaar om te winnen. De winnaars worden telefonisch gecontacteerd of via het door de deelnemers opgegeven e-mailadres. De prijzen zullen uiterlijk tot en met 20 december 2022 uitgevoerd worden.
 
7.    Onder deelnemer wordt in onderhavig reglement verstaan, elke persoon die minstens 18 jaar oud en in Nederland woont.  De deelnemers moeten op elk moment in staat zijn een bewijs van hun identiteit te leveren, zodat de organisator eventuele misbruiken kan nagaan en bestraffen.
 
8.    Indien een prijs buiten de schuld van Frisland niet voor 20 december wordt opgehaald , verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van Frisland.
De winnaar(s) van de Actie zal (zullen) willekeurig en op onpartijdige wijze worden bepaald in de week na afloop van elke actieweek.
 De 200 prijzen die via de Actie te winnen zijn tijdens de actieperiode zijn:
- 100 avondtickets voor jou en 3 vrienden, geldig voor Het Amsterdamse Winterparadijs op 21 december 2023.
- 100 avondtickets voor jou en 3 vrienden, geldig voor Het Amsterdamse Winterparadijs op 22 december 2023.
- Tickets twv. €14, voor entree vanaf 19:00, met toegang tot alle optredens, alle attracties (excl curling) en alle voorstellingen (excl. Het grote ijstheater)
- Alcoholische dranken zijn uitgesloten en worden niet gratis aangeboden in de prijs. Alle andere kosten die niet expliciet vermeld zijn, zijn kosten voor de winnaar.
  
9.    Gasten moeten ook 18 jaar oud zijn.

10.   De winnaars zullen per email en/of telefoon gecontacteerd worden en zullen gevraagd worden een aantal persoonlijke gegevens in te vullen, die nodig zijn voor de toekenning. 

11.   De winnaars worden uitgeroepen tot winnaar na de definitieve controle van hun gegevens en hun leeftijd.

12.   Als de deelnemer zijn prijs niet binnen twee weken na bekendmaking claimt dan gaat zijn winst verloren en zal een nieuwe winnaar gekozen worden 

13.   Door de Prijs te accepteren, aanvaardt de winnaar om aan alle voorwaarden, bepalingen en beperkingen die zijn uiteengezet door Frisland na te leven. De winnaar begrijpt en aanvaardt dat Frisland het recht heeft, naar eigen goeddunken, een winnaar of zijn/haar gast(en) op elk moment te diskwalificeren en te verwijderen van elke activiteit of van de gehele evenement als het gedrag van de winnaar of zijn/haar gast op enig moment niet meewerkt , verstorend is, of schade kan toebrengen aan persoon, eigendom of de reputatie van Frisland, en in een dergelijk geval is de winnaar nog steeds als enige verantwoordelijk voor alle belastingen en andere kosten met betrekking tot de prijs
 
14.  Deelname aan deze actie leidt tot de volledige aanvaarding van dit reglement, inclusief latere beslissingen die de organisatoren in het geval van overmacht moeten nemen om het goede verloop van deze actie te garanderen.  Frisland heeft het recht om het mechanisme van deze actie tijdens de actieperiode aan te passen.
 
15.   De gegevens die verzameld worden bij het invullen van het profiel, , het gebruik ervan en/of de deelname aan deze actie, worden beheerd en gecontroleerd door Frisland Trading bv, Televisieweg 36, Almere conform de Wet tot Bescherming van Persoonsgegevens. De deelnemer heeft inzagerecht in zijn gegevens en kan, indien nodig, verzoeken deze te verbeteren of te schrappen door te schrijven naar Frisland, Televisieweg 36, Almere of per e-mail naar [email protected] .De prijzen zijn niet verwisselbaar noch inwisselbaar tegen geld. 
 
16.   De toegewezen prijzen zijn strikt persoonlijk en kunnen niet aan derden worden overgedragen. De prijzen zijn niet overdraagbaar, noch inwisselbaar tegen geld. Alle prijzen verkregen in strijd met deze voorwaarden kunnen worden geannuleerd.
 
17.   Frisland kan de deelnames van een of meerdere deelnemer(s) opschorten en annuleren, in het geval van vaststelling van een verdachte handelswijze die kan zijn, zonder dat dit limitatief is: de invoering van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de verbinding van meerdere personen en van verschillende computerposten vanuit dezelfde persoon dat wil zeggen vanuit hetzelfde profiel geregistreerd in de inschrijfdatabase op de site, een ongewoon winstritme, een poging om de servers van het organiserend bedrijf te forceren, een vermenigvuldiging van account.

18.   In geval van overmacht behoudt Frisland zich het recht om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de Actie te wijzigen als omstandigheden dit vereisen.
De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor:   
Ongevallen, laattijdige leveringen, kosten en om het even welke schade, ongeacht de aard of de oorzaak ervan, ten gevolge van de deelname aan deze actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs en dit onder welke vorm dan ook,.
De winnaar en/of de gasten die de winnaar vergezelt is aansprakelijk voor enige schade, veroorzaakt door hem- of haarzelf, aan derden of aan de infrastructuur van een evenementenlocatie.

Verliezen of vertragingen veroorzaakt door derden en dat, in welke vorm dan ook.
Alle bijkomende uitgaven (anders dan de kosten die hierin worden ondersteund door Frisland uitdrukkelijk vermeld) en/of verblijfs- of transportkosten die de winnaar en/of de gasten eventueel moet maken door deelname aan de actie, zijn aanvaarding van de prijs en het gebruik dat hij ervan maakt.
Elk geval van overmacht waardoor de winnaars geen gebruik kunnen maken van de prijs
De annulering of de wijziging van de data of de plaats of de bijkomende omstandigheden verbonden aan de prijs of het evenement waaruit de prijs bestaat door een beslissing buiten de wil van Frisland, of het nu gaat om een beslissing van de organisatoren van de prijs, van de autoriteiten of van de winnaar zelf.
Een verkeerde programmering of elke vorm van storing op de internetaansluiting.
Drukfouten of fouten op de deelnemende verpakkingen.
Deze clausule geldt niet bij een zware of opzettelijke fout van de organisatoren, hun vertegenwoordigers of mandatarissen.
 
19.   Aangezien de winnaars exclusief bepaald worden op basis van een informaticaprocedure, kunnen de organisatoren niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken van de netwerken, verliezen, vertragingen of tekortkomingen veroorzaakt door het internet of de technische dienstverleners die zorgen voor de overdracht van de gegevens en de hosting van de website.
 
20.   De winnaar verklaart bereid te zijn mee te werken aan de reclamecampagnes en de promoties waarmee de toewijzing en de uitreiking van deze prijs gepaard zullen gaan. Hij aanvaardt dat zijn foto kan worden gebruikt voor alle publicitaire en promotionele doeleinden van en voor Frisland ongeacht het medium en zonder enige vergoeding.
 
21.   Dit reglement is onderworpen aan de Nederlandse wetgeving en zal worden geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Nederlandse recht. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit deze actie of die er betrekking op hebben en die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend voor de bevoegde rechtbanken van Rotterdam worden gebracht.

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen